تاریخ های مهم

زمان برگزاری :   29  ادریبهشت ماه 1403

آخرین مهلت ارسال مقاله : 22 ادریبهشت ماه 1403

اعلام   نتایج   داوری  :  3 روز  پس  از  ارسال  مقاله

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس :27 ادریبهشت ماه 1403 

پژوهشگران گرامی ، شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید.