ثبت نام کاربر

متن راهنما، برای ویرایش این متن، به تنظیمات کنترل پنل کاربران در بخش مدیریت مراجعه کنید.


حامی ویژه

Image result for ‫سازمان دانشجویی مهندسی برق‬‎

40 درصد تخفیف ویژه اعضای اتحادیه

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/24
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/27
  • کنفرانس1398/06/30