تاریخ ثبت: 1399/07/07

  به اطلاع پژوهشگران ارجمند میرساند نظر به پیگیر دبیرخانه کنفرانس بین المللی با مجامع علمی رسمی و معتبر بین المللی امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجله Journal of critical reviews با شماره  ISSN- 2394-5125  و نمایه  انتشارت معتبر scopus  فراهم گردیده است متقاضیان می توانند درخواست خود را تحت عنوان چاپ مقاله در مجله .... به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

هزینه چاپ مقاله در این مجله .5.200.000 پنج میلیون و دویست هزار تومان می باشد و حداکثر زمان برای پذیرش 15 روز و چاپ 2 ماه خواهد بود


نظرات کاربران


حامی ویژه

Image result for ‫سازمان دانشجویی مهندسی برق‬‎

40 درصد تخفیف ویژه اعضای اتحادیه

ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/07/26
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/07/29
  • کنفرانس1399/07/30