الکترونیک

   الکترونیک نوری ، فوتونیک و سلول‌های خورشیدی

   مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط

   مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی

   طراحی سیستم‌های دیجیتال/ نهفته/ سیستم روی تراشه/ شبکه روی تراشه

   الکترونیک دیجیتال/ VLSI

   فناوری میکرو / نانو الکترونیک

   ادوات نیمه هادی و فرآیند ساخت آنها

   MEMS/NEMS/MOES

   الکترونیک زیستی / کاربردی / قدرت

   فیزیک و فناوری ساخت حسگرها

   سایر موضوعات مرتبط با الکترونیک

  قدرت

   عايق، فشارقوي و گذراهاي الکترومغناطیسی

   دينامیک و پايداري سیستم قدرت

   بهره‌برداري و برنامه‌ريزي سیستم قدرت

   حفاظت سیستم قدرت

   سیستم‌هاي توزيع انرژي الکتريکی

   قابلیت اطمینان سیستم‌هاي انرژي الکتريکی

   کیفیت توان الکتريکی

   مديريت انرژي و بازار برق

   انرژي‌هاي تجديدپذير و تولید پراکنده

   شبکه‌هاي هوشمند و ريزشبکه‌ها

   ماشین‌هاي الکتريکی و ترانسفورماتورها

   مبدل‌هاي الکترونیک قدرت

   محرکه‌هاي الکتريکی

  کنترل

   سیستم‌های کنترل خطی

   کنترل غیر‌خطی

   کنترل مقاوم

   سیستم‌های مقید

   رباتیک

   کنترل هوشمند

   مدل‌سازی، تخمین، شناسایی سیستم و عیب یابی

   هدایت و ناوبری

   اتوماسیون و کنترل صنعتی

  مخابرات

   آنتن

   مايکروويو، موج ميليمتري و تراهرتز

   انتشار امواج، سازگاري الکترومغناطيسي و روشهای عددی در الکترومغناطیس

   رادار و سونار

   پردازش گفتار

   پردازش تصوير و ویدئو

   پردازش سيگنال‌هاي ديجيتالی

   مخابرات سبز و کنترل توان

   تخصیص منابع و مدیریت تداخل

   مخابرات مشارکتی و رادیوشناختی

   مخابرات سیار و بی‌سیم

   مخابرات نوري

   شبكه‌هاي مخابراتي

   تئوري اطلاعات و کدينگ

   رمزنگاری و مخابرات امن

  کامپیوتر

   سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم

   پردازش هوشمند سیگنال

   داده‌های حجیم و محاسبات ابری

   شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیع‌شده

   امنیت و رمزنگاری

   فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

   مهندسی نرم‌افزار

   معماری سیستم‌های کامپیوتری

  مهندسی پزشکی

   پردازش سيگنال‌های بيولوژيکی

   تصویربرداری و پردازش تصاوير پزشکي

   مدلسازي سيستم‌هاي بيولوژيکي

   ابزار دقيق پزشکی

   سایر موضوعات مرتبط با مهندسی پزشکی

_ صنعت و  اقتصاد برق